Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie do zabiegu EVRV (wewnątrzżylnej termoobliteracji metodą radio frequncy) oraz skleroterapii pianowej

I Badania dodatkowe

Przed zabiegiem  EVRV (wewnątrzżylnej termoobliteracji) oraz  skleroterapii pianowej  należy  wykonać następujące badania:

  1. OB
  2. Morfologia
  3. Mocz
  4. Glukoza
  5. Kreatynina
  6. Mocznik
  7. Jonogram
  8. ALT
  9. AST
  10. EKG.

II Karty informacyjne

Na zabieg należy zabrać  karty informacyjne oraz dokumenty informujące o aktualnym leczeniu innych chorób jeśli takie występują.

III Szczepienia

Przed zabiegiem EVRV (wewnątrzżylnej termoobliteracji) oraz skleroterapii pianowej należy przeprowadzić szczepienie przeciwko WZW typ B (minimum dwa podania szczepionki - zabieg można przeprowadzić bezpiecznie 2 tygodnie po drugim podaniu).

IV Depilacja

Przed zabiegiem EVRV (wewnątrzżylnej termoobliteracji) należy wykonać  depilację bikini w okolicy pachwinowej po stronie  kończyny poddawanej zabiegowi.

V. Na zbieg EVRF (wewnątrzżylnej termoobliteracji) należy zgłosić się w towarzystwie osoby drugiej.