Poradnia ginekologiczno-położnicza

Porady z zakresu ginekologii i położnictwa są udzielane przez lekarzy:
lek. Magdalena Rembilas - w trakcie specjalizacji - położnictwo i ginekologia

Przyjęcia tylko po wcześniejszej rejestracji. Przyjęcie bez wcześniejszej rejestracji tylko w razie wolnych miejsc za zgodą lekarza.
Na wyposażeniu poradni ginekologicznej jest ultrasonograf z możliwością wykonywania badań sondą endowaginalną.
Wykonujemy badania  czystości pochwy oraz badania cytologiczne

Funkcję położnej pełni Anna Mitera

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Położna opracowuje plan edukacji a następnie prowadzi na jego podstawie edukację kobiet w ciąży (także w ciąży wysokiego ryzyka), przygotowując je praktycznie i teoretyczne do odbycia porodu i połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Począwszy od 21. do 31. tygodnia ciąży sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się raz w tygodniu, a od 32. aż do rozwiązania – nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Po porodzie położna opiekuje się noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, przeprowadzając w tym czasie 4 do 6 wizyt patronażowych. 
Realizuje w formie wizyt domowych, pooperacyjną opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.