Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka RozwojowaCzym jest Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa? 
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to uznawana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Dla podkreślenia całościowego ujęcia rozwoju psychoruchowego dziecka, MFDR nazywana jest przez jej twórców systemem wczesnej diagnostyki. 
Geneza MFDR 
Metoda ta została opracowana w Niemczech, przez profesora Theodora Hellbrügge założyciela kliniki społecznej medycyny dziecięcej „Centrum Dziecięce” w Monachium (obecnie kbo-Kinderzentrum München. MFDR (niem.: Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik MFED) powstała na podstawie wieloletnich badań niemowląt i małych dzieci rozpoczętych jeszcze w 1970 roku i jest efektem długotrwałej współpracy pediatrów i psychologów z Centrum Dziecięcego w Monachium. 
Cele MFDR
Głównym celem Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej jest kompleksowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń między innymi w zakresie percepcji, rozwoju mowy, kontaktów społecznych oraz funkcji ruchowych. Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. 
Zakres stosowania 
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest rutynową, szeroko stosowaną metodą diagnostyczną w praktyce pediatrycznej (w szczególności w Niemczech), ale jej wysoka wiarygodność, czytelność i użyteczność spowodowała szybką popularyzację MFDR także w środowisku lekarzy i terapeutów. Stanowi niezwykle wartościowe i skuteczne narzędzie diagnostyczne oraz uznawana jest za jedną z najlepszych metod w profilaktyce i wczesnym wychwytywaniu deficytów rozwojowych u małych dzieci. 
Metoda jest stale rozwijana i aktualizowana. Kontynuowane są także badania i powiększana jest baza wyników normatywnej próby losowej, co oznacza zróżnicowane i wiarygodne normy. W pierwotnej wersji MFDR dotyczyła 1 roku życia, została rozbudowana o 2 i 3 rok życia, a następnie o lata 4-6. Nowością jest wersja MFDR do badań przesiewowych. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości „Diagnozy Monachijskiej” i docenienia jej przez międzynarodowe lecznictwo pediatryczne jest uznanie MFDR przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako modelowy system profilaktyki trzeciorzędowej, czyli działań mających na celu m.in. zapobieganie niepełnosprawnościom i przyszłym chorobom.