Metody leczenia

W naszym Centrum Medycznym panuje zasada holistycznego podejścia do problemu, z którym zgłasza się pacjent. Tak więc wybieramy taki sposób terapii aby usunąć lub zmniejszyć nie tylko dolegliwości związane z żylakami( obrzęk, ból, uczucie ciężkości, przebarwienia, owrzodzenia), ale także staramy się osiągnąć maksymalnie korzystny efekt kosmetyczny naszych zabiegów co jest istotną sprawą w utrzymaniu dobrego samopoczucia pacjenta w kontaktach i relacjach międzyludzkich. W związku z tym nie stosujemy w naszym leczeniu żadnych metod chirurgicznych związanych z użyciem skalpela i tym samym z tworzeniem się w okresie gojenia blizn.

W Centrum Medycznym Holi-Med. stosujemy skojarzone leczenie żylaków łącząc różne nowoczesne metody leczenia zabiegowego, które wzajemnie się uzupełniają:

1. VenaSeal - klej tkankowy  to najnowocześniejsza technika zamykania  żylaków kończyn dolnych. Specjalny  klej tkankowy podawany jest do światła żylaków co powoduje ich natychmiastowe zamknięcie. Ten sposób leczenia nie wymaga żadnego znieczulenia. Więcej w zakładce leczenie żylaków.

2. Laser wewnątrzżylny  (EVLT); z wykorzystaniem laserowego włókna radialnego 1470nm. Małoinwazyjna najnowsza technika leczenia z  zastosowaniem nowoczesnego włókna radialnego podnoszącego skuteczność leczenia i bezpieczeństwo zabiegu. Wymaga znieczulenia tumescencyjnego ( wzdłuż  zamykanej żyły). Nie wymaga znieczulenia ogólnego oraz nadoponowego. Więcej w zakładce leczenie żylaków.

3. EVRF- jest nowoczesną wenątrznaczyniową metodą leczenia polegającą na termoablacji radiowej. Urządzenie emituje prąd o częstotliwości ok. 460 KHz i mocy od 2 do 25 W co powoduje wzrost temperatury wewnątrz żyły do około 85-90 stopni Celsjusza. Uwolniona w ten sposób energia cieplna obkurcza naczynie żylne, doprowadzając do jego zamknięcia. Zabieg jest przeprowadzany w miejscowym znieczuleniu  co czyni go niebolesnym. Zabieg przeprowadza się z nakłucia zyły co zapewnia doskonały efekt kosmetyczny: brak blizn!  

4. SKLEROTERAPIA : Skleroterapia jest bardzo powszechną metodą leczenia żylaków. Jej wielką zaletą jest również możliwość przeprowadzenia zabiegu ambulatoryjnie, tzn. nie jest wymagany pobyt w szpitalu, co skraca czas leczenia do około 1-2 godzin, a pacjent może być uruchomiony bezpośrednio po zabiegu. Metoda ta nie wymaga znieczulenia. Skleroterapia polega na wprowadzeniu do żylaka za pomocą strzykawki środka obliterującego.

5. IPL –nowoczesna metoda leczenia drobnych żylaków położonych powierzchownie oraz pajączków żylnych. Generator intensywnych pulsów światła wytwarza pulsy światła w zakresie fal 460 do 1200nm. Pulsy światła absorbowane są przez 
hemoglobinę krwinek czerwonych znajdujących się w chorych naczyniach co doprowadza do ich koagulacji i zamknięcia.

----------------------------------------------------------------------------

Zabiegi wykonywane są w odstępach kilkutygodniowych( średnio wystarczają trzy zabiegi). Zabiegi są całkowicie nieinwazyjne polegają na przyłożeniu głowicy do powierzchni skóry po  czym po naciśnięciu przycisku występuje  uwolnienie impulsów  IPL oraz  impulsów fal radiowych RF. Pacjent jest zabezpieczony odpowiednimi okularami ochronnymi przed przypadkowym  kontaktem  z wytwarzanymi impulsami światła. 

Istotą działania  intensywnych pulsów światła oraz fali radiowej jest absorpcja tych fal przez hemoglobinę zawarta w teleangiektazjach (pajączkach) co doprowadza do  jej koagulacji z następowym zamknięciem  naczynia i w dalszym etapie całkowitym  zwłóknieniem naczynia, które staje się niewidoczne 

-----------------------------------------------------------------------------------

IPL + RF (GENERATOR INTENSYWNYCH PULSÓW ŚWIATŁA )

Odsłony: 3437

IPL+ RF -nowoczesna metoda leczenia drobnych żylaków położonych powierzchownie oraz pajączków żylnych.

 Generator intensywnych pulsów światła wytwarza pulsy światła w zakresie fal 460 do 1200nm.Energia pulsów światła absorbowana jest przez hemoglobinę krwinek czerwonych znajdujących się w chorych naczyniach. Energia ta podgrzewa naczynie. Powoduje to że fragmenty poddane działaniu IPL mają niższy opór elektryczny co powoduje łatwiejsze przechodzenie prądu RF , który zostaje generowany przez głowicę natychmiast po wygenerowaniu intensywnego pulsu światła. Całość doprowadza do koagulacji naczynia i jego zamknięcia. Połączenie tych dwóch metod powoduje , że zabieg jest skuteczniejszy a poszczególne energie IPl oraz RF są mniejsze niż gdyby leczenie było przeprowadzane osobno każdą z opisanych powyżej metod, co wiąże się z większym bezpieczeństwem leczenia skojarzoneg.

Kogo i co leczymy metodą IPL + RF

1.    Drobne poszerzenia żylne poniżej 2 mm ( żylaki siatkowate i pajączki teleangiektazje)

2.    Pacjentów u , których zabiegi skleroterapii są przeciwskazane

3.    Pacjentów u, których występuje lęk przed iniekcjami

4.    Pacjentów u których naczynia są zbyt małe na 
wykonywanie iniekcji ( naczynia < 0,3 mm średnicy)

5.    Naczynia na twarzy i w okolicach stopy i kostek (trudne i ryzykowne do skleroterapii- większe ryzyko powikłań)

Ilość zabiegów niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów zawiera się  zazwyczaj pomiędzy 3-5. Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 3-4 tygodnie.

Często teleangiektazje mogą nie wykazywać żadnych zmian w ciągu pierwszych dwóch tygodni po zabiegu, by ostatecznie uzyskać poprawę kliniczną.