Metoda indywidualnej stymulacji słuchu JIASMetoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu JIAS została stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena.
DLA KOGO JIAS?
Terapia metodą Johansena skierowana jest to dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy mają trudności w słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu, u podstaw których leżą zaburzenia mechanizmów przetwarzania słuchowego.
Objawy trudności w zakresie przetwarzania słuchowego obejmują:

 • zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku,
 • zaburzenia różnicowania dźwięków,
 • zaburzenia identyfikacji wzorców dźwiękowych,
 • zaburzenia analizy czasowych aspektów odbieranych sygnałów dźwiękowych, np. wymieszanie kolejności odbieranych dźwięków,
 • zaburzenia rozumienia mowy w hałasie,
 • zaburzenia rozumienia mowy zniekształconej,
 • zaburzenia lateralizacji słuchowej.

Trudności, sugerujące nieprawidłowości w rozwoju mechanizmu przetwarzania słuchowego, jakie mogą zaobserwować u dziecka rodzice:

 • trudności w skupianiu uwagi,
 • nadwrażliwości na głośne lub wybrane dźwięki
 • trudności z ignorowaniem dźwięków nieistotnych, pojawiających się w tle,
 • problemów z rozumieniem i zapamiętywaniem pytań, poleceń, instrukcji,
 • opóźnionego rozwoju mowy (późne pojawianie się w rozwoju mowy dziecka pierwszych wyrazów lub zdań, częste przekręcanie wyrazów, trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw, mały zasób słownictwa)
 • nieprawidłowości w zakresie artykulacji głosek,
 • trudności z zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (np. przestawianie sylab, głosek),
 • trudności z zapamiętywaniem materiału werbalnego uszeregowanego w sekwencje   
 • trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków, piosenek (tekstu, ale też melodii),
 • problemy z nauką czytania i pisania: np. analiza i synteza głoskowa, sylabowa, słabe rozumie-nie czytanego tekstu, trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju fonologicznego aspektu funkcji językowych, trudności podczas pisania ze słuchu.

PRZEBIEG TERAPII
Diagnoza procesów przetwarzania słuchowego opiera się na:

 • wywiadzie dotyczącym historii rozwoju dziecka, omówieniu jego funkcjonowania i zgłasza-nych trudności
 • badaniu audiometrycznym
 • testach lateralizacji.

Na tej podstawie zostaje przygotowana zindywidualizowana płyta CD z tak skomponowaną muzyką, by obejmowała ona swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji funkcji słuchowych.
Dziecko słucha płyty w domu ok. 10-15 minut dziennie przez słuchawki.
Program stymulacji słuchowej JIAS trwa ok. 6-10 miesięcy.
W przypadku dzieci, u których nie udaje się wykonać badania (ze względu na wiek, bądź rodzaj zaburzeń) zaleca się stosowanie płyty standardowej, przynajmniej do czasu, kiedy będzie możliwe wykonanie testów w sposób obiektywny.
Spotkania konsultacyjne odbywają się co 4-8 tygodni i mają na celu kontrolę postępów terapii. Podejmuje się wówczas decyzję o zmianie płyty bądź kontynuacji dotychczasowej.

EFEKTY TERAPII METODĄ JOHANSENA
Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena poprawia zdolność przetwarzania docierających do dziecka bodźców słuchowych. Dziecko lepiej skupia się na informacji słuchowej oraz filtruje informacje istotne od nieistotnych. Poprawia się pamięć słuchowa, zdolność uczenia się i rozumienia mowy w różnych warunkach dzięki sprawniejszej identyfikacji i różnicowaniu dźwięków, a tym samym wykonywania poleceń czy podążania za instrukcją. Wpływa na postępy w nauce czytania i pisania