Kwalifikacje

JOANNA MATRAS BORAWSKA

 • mgr Edukacji Wczesnoszkolnej z Pedagogiką  Rewalidacyjną
 • Oligofrenopedagog  
 • Logopeda
 • Neurologopeda   
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI  
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji  Bilateralnej   
 • Certyfikowany Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS
 • Certyfikowany Terapeuta metody MFT   
 • Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration)   


Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Rzeszów 30.05.2004r
 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii. Tarnów 16.07. 2012r.
 • Studia podyplomowe z Neurologopedii Sandomierz 22.08. 2013r.

 

 •  „Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej”  19.02.2004. Kraków
   
 • „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień I  19.05.2005 r. Tarnów
   
 • "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Pierwszy (Polskie Towarzystwo Dysleksji)  24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
   
 •  „Metoda Knillów”  01.12.2006r. Kraków
   
 •  „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”   I STOPIEŃ  (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)   2 .12 .2007    certyfikat nr. 378 Kraków
   
 •  "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne"  - Poziom Drugi  (Polskie Towarzystwo Dysleksji)  16-18 maj 2008r. Gdańsk
   
 • Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna  dr Paula Dennisona”  Stopień II  3-4.10.2008 r. Tarnów
   
 • „ Stosowana Analiza Zachowania w Pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej) 25.01.2009r  Kraków
   
 •  „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych”  część II w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław
   
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych”  część I w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration) 11.12.2011r. Sosnowiec
   
 • „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii”   29.12.2011r. Tarnów
   
 • „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration)  22.04.2012 Sosnowiec
   
 • „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration)  13.05.2012 Gdańsk
   
 • uczestnik  Międzynarodowego  Turnusu  Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami  organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut  dr Swietłany Masgutowej    lipiec 2012.
   
 • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu „ Kurs Wprowadzający Johansen”  24-27 maj 2012r. Warszawa   -  uzyskanie  uprawnienia międzynarodowego  terapeuty  do diagnozowania i prowadzenia terapii   IAS
   
 • Kurs akademii  „ORTOGRAFFITI”,  „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”  (100 godziny  internetowy kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji)  od października 2011 do czerwca 2012 roku  Gdańsk
   
 • „Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia”  Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w  łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałam  tytuł terapeuty , który daje mi  uprawnienia do diagnozowania  zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii.  3-11.07. 2012  oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław  certyfikat nr.702/SII?2012
   
 • Szkolenie „ Terapia Ręki”   22-23.03.2013r. Rzeszów
   
 • kurs „ Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”  12-14.08.2013r. Wrocław
   
 • kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa”  podejście  biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 19- 22 .10 . 2013r.Wrocław
   
 • kurs II stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje” 16-18. 12 .2013r. Wrocław
   
 • „ Wykorzystanie elementów metody   „WERBO -  TONALNEJ” w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej  23-24.08.2014r  Rzeszów
   
 • warsztaty  „ Dyslalia  ankyloglosyjna” o krótkim wędzidełku języka, o wadliwej wymowie i skuteczności terapii   06 – 07.  IX 2014r.  Rzeszów
   
 • Superwizja  Metody Indywidualnej  Stymulacji Słuchu Johansen  IAS . Superwizja  prowadzona   jest co dwa lata  przez twórcę metody  prof.   Kjeld  Johansena  który uaktualnia i sprawdza zdobytą wiedzę.  26.10.2014r. Warszawa
   
 • Kurs  „ Bilateralnej Integracji ”  z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała.
   
 • Uzyskanie tytułu międzynarodowego terapeuty metody bilateralnej  do diagnozowania i prowadzenia  treningu.   16-18. X . 2015r.  Poznań
   
 • Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej 
   
 • „Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”  16.04. 2016 r Warszawa
   
 • „Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”  16. IV.2016r. Warszawa
   
 • Kurs „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem”    13.06.2015  do 10.04.2016r Poznań
   
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych „ Ortoptyka”  01-02. X. 2016r. Katowice.
   
 • Kurs neurologopedyczny „ Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii moduł I.   22-23.X.2016r.  Rzeszów
   
 • szkolenie Wczesna interwencja diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z roszczepem wargi i podniebienia.  18-19. II. 2017r.  Rzeszów
   
 • szkolenie „ Miofunkcjonalna Terapia dla osób ze specjalną terapią artykulacji wg. A. Kittel.  22-23.IV.2017r. Katowice
   
 • Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „ Związek ciała z kompleksem ustno – twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław
   
 • Kurs  „ Profesjonalnej Diagnozy i Terapii Mutyzmu”  27.10.2017 – 10.01.2018
   
 • Szkolenie  „Terapia Oddechowa ”  26 – 27. 05.2018r Katowice
   
 • Terapia Oddechowa   15-16.09.2018  Katowice
   
 • Superwizja Metody Stymulacji Słuchu Johansen  IAS    13-14.10.2018 Warszawa
   
 • Jak rozwijać umiejętności doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEGA i Sondę .   28.10.2018  Warszawa
   
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia Dysfagii u dorosłych i dzieci. 09-11.11.2018 Katowice

 

MIROSŁAW BORAWSKI

 • mgr Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI 
 • Terapeuta metody Krzyżowo – Czaszkowej  (Cranio   Sacral )
 • Terapeuta Manualny
 • Dyplomowany masażysta  III stopni
 • Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration)   


  Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • „Kurs masażu klasycznego”   2000 r. Rzeszów
   
 • „Kurs masażu leczniczego II stopnia”  2000 r. Rzeszów
   
 • „Kurs masażu leczniczego III stopnia”  2001 r. Rzeszów
   
 •  "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Pierwszy (Polskie Towarzystwo Dysleksji)  24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
   
 •  „Metoda Knillów”  01.12.2006r. Kraków
   
 • "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne"  - Poziom Drugi  (Polskie Towarzystwo Dysleksji)  16-18 maj 2008r. Gdańsk
   
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych”  część II w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław
   
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych”  część I w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration) 11.12.2011r. Sosnowiec
   
 • „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii”   29.12.2011r. Tarnów
   
 • „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration)  22.04.2012 Sosnowiec-
   
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”    kwiecień 2012 Wrocław
   
 • „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor  Reflex Integration)  13.05.2012 Gdańsk
   
 • „Kinezjotaping Basic”   maj 2012  Katowice
   
 • „Neurorozwojowa  diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych lipiec  2012 Katowice
   
 • „Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia”  Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w  łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałem  tytuł terapeuty , który daje mi  uprawnienia do diagnozowania  zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii.  3-11.07. 2012  oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław
   
 • Szkolenie „ Thera - Band Academy”  elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Bend   Listopad 2013 Nowy Targ
   
 • uczestnik  Międzynarodowego  Turnusu  Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami  organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut  dr Swietłany Masgutowej    lipiec 2012.
   
 • kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa”  podejście  biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 27- 30 .06 . 2015r.  Katowice
   
 • kurs II stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje”  23-25. 10 .2015r. Katowice
   
 • kurs III stopnia  „ Zaawansowane techniki terapii  czaszkowo – krzyżowej” Obejmujące teorię biodynamicznego mechanizmu terapii – układy terapeutyczne.  15 – 17.01.2016   Katowice
   
 • kurs IV stopnia Terapii czaszkowo – krzyżowej „ Trauma i terapia doświadczenia somatycznego”  wielopoziomowe  równoważenia układu nerwowego.  01-03.04.2016 Katowice.
   
 • kurs V stopnia  Terapii czaszkowo – krzyżowej”   „ Praca z Dziećmi – Zasady Uzdrawiania” Obejmujący anatomię i fizjologię systemu oraz stosowane  układy terapeutyczne. 27-29.05.2016 Katowice
   
 • Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „ Związek ciała z kompleksem ustno – twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław
   
 • kurs Terapii Manualnej  11.06.2017 Rzeszów
   
 • kurs Igłoterapii   26.27.05.2018  Rzeszów