IPL+RF- intensywne pulsy światła plus fale radiowe

IPL+ RF -nowoczesna metoda leczenia drobnych żylaków położonych powierzchownie oraz pajączków żylnych.

Generator intensywnych pulsów światła wytwarza pulsy światła w zakresie fal 460 do 1200nm. Pulsy światła absorbowane są przez hemoglobinę krwinek czerwonych znajdujących się w chorych naczyniach. Powoduje to że fragmenty poddane działaniu IPL mają niższy opór elektryczny co powoduje łatwiejsze przechodzenie prądu RF , który zostaje generowany przez głowicę natychmiast po wygenerowaniu intensywnego pulsu światła. Całość doprowadza do koagulacji naczynia i jego zamknięcia. 
i w dalszym etapie całkowitym  zwłóknieniem naczynia, które staje się niewidoczne 

Zabiegi wykonywane są w odstępach kilkutygodniowych( średnio wystarczają trzy zabiegi). Zabiegi są całkowicie nieinwazyjne polegają na przyłożeniu głowicy do powierzchni skóry po  czym po naciśnięciu przycisku występuje  uwolnienie impulsów  IPL oraz  impulsów fal radiowych RF. Pacjent jest zabezpieczony odpowiednimi okularami ochronnymi przed przypadkowym  kontaktem  z wytwarzanymi impulsami światła. 

 

.

Połączenie tych dwóch metod powoduje , że zabieg jest skuteczniejszy a poszczególne energie IPl oraz RF są mniejsze niż gdyby leczenie było przeprowadzane osobno każdą z opisanych powyżej metod, co wiąże się z większym bezpieczeństwem leczenia skojarznego

Kogo i co leczymy metodą IPL + RF

1.    Drobne poszerzenia żylne poniżej 2 mm ( żylaki siatkowate i pajączki teleangiektazje)

2.    Pacjentów u , których zabiegi skleroterapii są przeciwskazane

3.    Pacjentów u, których występuje lęk przed iniekcjami

4.    Pacjentów u których naczynia są zbyt małe na 
wykonywanie iniekcji ( naczynia < 0,3 mm średnicy)

5.    Naczynia na twarzy i w okolicach stopy i kostek (trudne i ryzykowne do skleroterapii- większe ryzyko powikłań)

Ilość zabiegów niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów zawiera się  zazwyczaj pomiędzy 3-5. Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 3-4 tygodnie.

Często teleangiektazje mogą nie wykazywać żadnych zmian w ciągu pierwszych dwóch tygodni po zabiegu, by ostatecznie uzyskać poprawę kliniczną.