Integracja sensoryczna


Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji układu przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego.
Metoda skierowana jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych.
W terapii SI biorą również udział dzieci lękowe, wycofane, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne, z osłabioną sprawnością manualną, dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie.
Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę.
Terapię SI bazuje na wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Korzystamy z najnowszych narzędzi do oceny procesów SI.
Dysponujemy certyfikowanym sprzętem terapeutycznym.
Terapia SI to również współpraca z Rodzicem.
Rodzice na bieżąco są informowani o postępach i problemach dziecka. Działania opiekunów w domu znacząco wspierają proces terapeutyczny