Igłoterapia

To nowatorski zabieg polegający na terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych za pomocą igieł akupunkturowych. Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (MPPS) mogą pojawiać się w okolicach brzuśca mięśniowego, w powięziach, na przebiegu włókien mięśniowych powierzchownych i głębokich. Główną przyczyną powstania MPPS są przeciążenia układu ruchu, urazy, naciągnięcia, długotrwała praca statyczna. Duży wpływ ma także stres, napięcie emocjonalne, problemy metaboliczne, niedobór witamin i mikroelementów.

Suche igłowanie polega na zlokalizowaniu punktu spustowego wbiciu igły w zlokalizowany punkt i wywołaniu reakcji drżeniowej. Terapia jest tym skuteczniejsza im celniej zlokalizujemy punkt spustowy i precyzyjnie trafimy igłą. Przed przystąpieniem do nakłucia niewydolnego mięśnia, terapeuta palpacyjnie przeprowadza dokładne badanie, które ma na celu zlokalizowanie napiętego pasma o zwiększonej wrażliwość na nacisk oraz miejscowej odpowiedzi drążeniowej.

Terapia ta jest nazywana igłoterapią suchą ze względu na fakt, iż igły wykorzystywane do zabiegu nie posiadają możliwości wprowadzenia leku, bądź innej substancji do ciała pacjenta. Suchego igłowania nie należy mylić z akupunkturą, jedynym podobieństwem jest tu rodzaj stosowanej igły. W tradycyjnej akupunkturze działamy w celu przywrócenia przepływu energii w kanałach energetycznych poprzez nakłuwaniu meridianów. Natomiast w suchym igłowaniu naszym celem jest lokalizacja mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

Szacuje się, że 85% przypadków bólu przewlekłego ma swoją przyczynę w mięśniowo-powięziowych punktach spustowych. Mechanizm działania suchego igłowania jest bardzo złożony i nie w pełni poznany. Pewne jest że nie powinna być techniką odosobnioną i zawsze powinna być włączona w kompleksowy plan leczenia Pacjentów z przewlekłym i ostrym bólem mięśniowo-powięziowym.

Suche igłowanie jest zasadniczo zabiegiem bezbolesnym. Przejście igły przez skórę jest prawie nieodczuwalne, wkłucie w mięśniowy punkt spustowy wywołuje natomiast mimowolną reakcję drążeniową mięśnia , która może być odbierana jako nieprzyjemna.