FLEBOGRIF-system zamykania żylaków

FLEBOGRIF jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia żylaków kończyn dolnych. Zastosowano w nim dwa mechanizmy skutecznego zamknięcia niewydolnej, zmienionej żylakowato nzyły-mechaniczny i chemiczny.

Zestaw do leczenia niewydolności żylnej Flebogrif, wyposażony w wysuwane elementy drapiące, służy do mechaniczno-chemicznej obliteracji powierzchownych pni żylnych. Działanie Flebogrifu polega na jednoczesnym uszkodzeniu mechanicznym wewnętrznej warstwy żyły i podaniu w sposób kontrolowany środka obliterującego w postaci piany.

Leczenie żylaków za pomocą zestawu Flebogrif® pozwala na przeprowadzenie zabiegu w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności hospitalizacji i długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Podczas tego małoinwazyjnego zabiegu, pacjent nie jest znieczulany ogólnie ani zewnątrzoponowo. Otrzymuje jedynie znieczulenie miejscowe (1% Lidokaina), co znacząco zmniejsza ryzyko zabiegu oraz komfort chorego. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i precyzji zabiegu, jest on wykonywany pod kontrolą USG.

Zabieg z użyciem zestawu flebogrif nie pozostawia blizn.

Zalety metody Flebogrif:

1.Krótki czas zabiegu

2.Szybki powrót do aktywności dnia codziennego i pracy zawodowej

3.Może być wykonywany w trybie ambulatoryjnym     

4. Dobry efekt kosmetyczny ( brak blizn)