Centrum Medyczne

WCM

Z prawdziwą przyjemnością witamy Państwa na stronie Centrum Medycznego Holi-Med

W ostatnich latach dokonał się olbrzymi postęp w zakresie leczenia żylaków kończyn dolnych związany z wprowadzeniem nowoczesnych metod  leczenia jak nowoczesna laseroterapia wewnątrznaczyniowa za pomocą włókna radialnego 1470nm oraz metoda EVRF (Endovenus Radiofrequency),  zamykanie żylaków klejami wewnątrzżylnymi (systemy  Vena Seal i Vari Close), mikroskleroterapia żylaków siatkowatych i leczenie metodą TCRF (transcutaneous radiofrequency) pajączków żylnych. Te nowoczesne metody leczenia obok tradycyjnie już stosowanych zabiegów jak skleroterapia pianowa i miniflebectomia stanowią doskonałe rozwinięcie  małoinwazyjnych metod leczenia ( nie wymagających znieczulenia ogólnego lub  nadoponowego, oraz pobytu w szpitalu) co skutkuje  ustąpieniem dolegliwości związanych z obecnością żylaków, oraz bardzo dobrym efektem estetycznym.

Dzisiaj leczenie żylaków kończyn dolnych wymaga podejścia holistycznego do chorego człowieka, traktujące chory organizm jako całość połączonych ze sobą i wzajemnie oddziaływujących na siebie części: sfery duchowej oraz sfery fizycznej. Rolą całego personelu medycznego naszego Centrum jest nie tylko zajmowanie się chorym narządem z powodu, którego pacjent zgłasza się do przychodni, ale także szukanie przyczyn tkwiących w organizmie, które pozwoliły aby choroba się rozwinęła. W następnym etapie zajmujemy się podejmowaniem odpowiednich działań leczniczych w zakresie farmakoterapii, różnych technik zabiegowych i rehabilitacyjnych oraz podejmujemy działania zmierzające do pozytywnego stymulowania osobowości ludzkiej celem uruchomienia, a następnie podtrzymania procesów zdrowienia. Niezwykle ważny w tych działaniach jest własny udział pacjenta.

Aby cel naszej pracy, jakim jest holistyczne podejście do problemów, z którymi zgłaszają się nasi pacjenci został zrealizowany muszą być spełnione określone wymagania w stosunku do personelu medycznego oraz muszą być zapewnione odpowiednie warunku do badania pacjentów oraz odpowiedni sprzęt do diagnostyki i terapii.

Personel medyczny naszego centrum prezentuje bardzo wysoki poziom przygotowania zawodowego oraz w wysoki poziom kultury osobistej jak również asertywność w relacjach z pacjentami.

Poza sztandarową działalnością jaką jest leczenie żylaków w na terenie naszego Centrum można skorzystać z leczenia w ramach NFZ w zakresie:

POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Na terenie naszego centrum można także skorzystać z wielu rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych .

W celu pogłębiania wiedzy zawodowej Centrum Medyczne wyposażone jest salę konferencyjno-naukową z pełnym zapleczem służącym do prezentacji. Nasz personel medyczny a także profesjonaliści współpracujący z nami mogą korzystać z możliwości doskonalenia zawodowego jakie stwarza nasze centrum Holi-Med.