Cennik rehabilitacja

Rodzaj terapii

Zajęcia
jednorazowe

Konsultacja

Wydanie
diagnozy

Neurologopeda

90,00 zł

100,00 zł

 60 zł

Logopeda

60,00 zł

60,00 zł

60 zł

Terapia Miofunkcjonalna

40,00 zł

 

 40 zł

Terapia ręki

50,00 zł

 

 

Terapia Krzyżowo - Czaszkowa

60,00 zł

 

 

Terapia Taktylna

60,00 zł

 

 

Integracja Odruchów wg. Swietłany Masgutowej

60,00 zł

 

 

Integracja Sensoryczna

80,00 zł

 

 

Wstępna obserwacja procesów integracji
sensorycznej

100 zł 

 

 

Diagnoza procesów Integracji sensorycznej

 

3 spotkania


 250 zł

Integracja Bilateralna  

1 x co 6 tygodni + zestaw ćwiczeń

130,00 zł

2 spotkania

200 zł
 

Indywidualna Stymulacja Słuch IAS Johanes
Trening słuchowy

170 zł

3 spotkania


 60 zł

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

150 zł


 

 200 zł

Terapia Manualna

50,00 zł