Cennik

CENNIK ZABIEGÓW ZAMYKANIA ŻYLAKÓW METODĄ SKLEROTERAPII PIANOWEJ I MIKROSKLEROTERAPII

Duże naczynia żylne (główne pnie żylne z gałęziami). Zabiegi wykonywane są pod kontrolą USG

 • Pierwsza wizyta: 600-800 zł - obejmuje wstępną ocenę pacjenta przed zabiegiem, ocenę przegrody międzyprzedsionkowej w badaniu Echo serca, podanie pod kontrolą USG sklerosantu w postaci piany
 • Kolejne wizyty średnio w odstępie jednego miesiąca . 
  Koszt każdej z nich: 300 do 400 zł. Cena obejmuje: ocenę w USG skuteczności zabiegu, odbarczenie rezydualnej krwi, uzupełniające podanie sklerosantów.
 • Całkowity koszt całej terapii przy trzech wizytach zamyka się w kwocie 
  od 1200 do 1600 zł .
  Powyższe ceny dotyczą jednej kończyny dolnej.
  Cena nie obejmuje kosztów pończoch lub rajstop uciskowych, które pacjent kupuje we własnym zakresie.

Małe naczynia żylne (żylaki siatkowate) 

 • Jeden zabieg- 300-400zł (obejmuje podanie 2 ml sklerosantu).


CENNIK ZAMYKANIA "PAJĄCZKÓW" ŻYLNYCH ZA POMOCĄ IPL/RF

 • Pojedynczy pajączek 1 zabieg  50 zł 
 • Przy większej  ilości  pajączków żylnych ( wymagających więcej niż 15 impulsów) 15-100 impulsów 3 zł za impuls IPL/RF.
  Każdy impuls powyżej 100 impulsów 2 zł.

Przykłady wyliczenia kosztów jednego zabiegu:
Zabieg wymagający 11 impulsów IPL/RF- 50 zł
Zabieg wymagający 70 impulsów IPL/RF- 70x3=210zł
Zabieg wymagający 150 impulsów IPL/RF- 100 x 3 + 50 x 2 = 400zł
Ceny dotyczą jednego zabiegu. W przypadku pajączków żylnych  średnio potrzeba 3-5 zabiegów w celu trwałego usunięcia zmiany. Zabiegi wykonywane są w odstępach 3-4 tygodniowych. Przed zamykaniem "pajączków" żylnych wskazane jest wcześniejsze zamknięcie żylaków siatkowatych( metodą mikroskleroterapii) na podłożu, których powstają "pajączki" żylne

 

CENNIK ZAMYKANIA ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH METODĄ ZA POMOCĄ EVRF (termokoagulacji wewnątrzżylnej)

 • Pajączki żylne oraz drobne żylaki siatkowate – 200 zł jeden zabieg
 • Niewydolne perforatory- 1000 zł
 • Niewydolne żylaki obszaru R3 -1500 zł ( jedna kończyna)
 • Niewydolna żyła odpiszczelowa (VSM) lub żyła odstrzałkowa (VSP)- 2800 zł (jedna kończyna)

 

OBLITERACJA TORBIELI PODKOLANOWEJ

 • Obliteracja torbieli podkolanowej 200 zł jeden zabieg 
  (cena  obejmuje ocenę  USG, odbarczenie zawartości torbieli, podanie środka obliterującego). Średnio trzeba wykonać 3 zabiegi w odstępach miesiecznych. Ceny dotyczą jednej kończyny.